logo-white logo-black

Ignorantia iuris nocet, neminem excusat.

portret

Mgr. Lukáš Fic, advokát,
zapsaný v seznamu advokátů u České advokátní komory pod ev. č. 14065, IČ: 73611760

Právní služby poskytuji zejména v oblastech:

 • • trestního práva
 • • práva obchodních korporací
 • • smluvního práva, vč. nemovitostních transakcí
 • • občanského a rodinného práva
 • • pracovního práva
 • • správního a ústavního práva
 • • veřejných zakázek, insolvenčního práva
 • • vymáhání pohledávek
 • • včetně zastupování v soudním, rozhodčím,
  správním a daňovém řízení

Klientům nabízím komplexní právní poradenství s vysokou přidanou hodnotou a flexibilitou. Právní řešení navrhuji dle právní situace klienta, jeho potřeb a poměrů, s využitím aktuálních právních informací, poznatků z příslušných odvětví a zkušeností. Právní služby poskytuji podnikatelům a právnickým osobám, veřejnoprávním korporacím i fyzickým osobám nepodnikatelům, v českém a anglickém jazyce, převážně na území České republiky. Na trhu právních služeb působím jako advokát od roku 2012.

Odměna za právní služby a náhrada hotových výdajů je určena ujednáním mezi advokátem a klientem, jinak dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), v platném znění.

Telefon: + 420 732 616 564
E-mail:

Adresa kanceláře: Brno, Koliště 1965/13a, PSČ: 602 00, Česká republika
Pracovní doba: Po-Pá 8:00-16:00, nebo po telefonické domluvě

Právní služby ve Žďáru nad Sázavou nebo na jiném místě po telefonické domluvě.